Glosar


Descoperiți cei mai folosiți termeni din transport

Glosarul transport include abrevierile și termenii folosiți în mod uzual în serviciile de transport de mărfuri.
Dacă nu găsiți în pagină informația de care aveți nevoie, discutați cu un expert Yawo Services.

Termeni transport aerian

AWB

Air Waybill

CHC

Handling Airline Charges

CHA

Handling Airline Charges

CCA

Cargo Correction Advice

CASS

Cargo Accounts Settlement Systems

FSC

Fuel Surcharge

GCR

General Cargo Rates

SSC

Security Surcharge

SCR

Specific Commodity Rate

SLI

Shipper’s Letter of Instruction

INC

Insurance Charges

CC

Charges Collect

PP

Charges Prepaid

DGR

Dangerous Goods Regulations

IATA

Air Transport Association

L/C

Letter of Credit

LAR

Live Animal Regulation

NCV

No Value Declared for Carriage

NCV

No Customs Valued

POD

Proof of Delivery

T/T

Transit Time

TACT

The Air Cargo Tarrif

VAL

Valuable Cargo

VUL

Vulnerable Cargo


Termeni transport maritim și terestru

CFR (Cost & Freight)

Vânzătorul trebuie să plătească navlu-ul și costurile necesare pentru aducerea mărfii în portul de destinație convenit. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii, precum și orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost livrată la bordul navei se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa trece de balustrada vasului în portul de încărcare.

Termenul CFR implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanță, cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat, este mai potrivit să se folosească termenul CPT

CIF (Cost, Insurance & Freight)

Vânzătorul are aceleași obligații ca în cazul termenului CFR, dar, suplimentar, el trebuie să efectueze asigurarea maritimă care să acopere riscul cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului maritim.

Vânzătorul încheie și plătește contractele de asigurare și plătește prima de asigurare. Cumpărătorul ia notă că, în cazul termenului CIF, vânzătorul este obligat să obțină asigurarea pentru acoperirea minimă. Termenul CIF implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanță, cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat, este mai potrivit să se folosească termenul CIP.

FAS (Free Alongside Ship)

Vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a fost pusă de-a lungul vasului, pe chei sau pe șlepuri, barje sau pe bac, în portul de încărcare convenit. Aceasta înseamnă că toate costurile și riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător.

Termenul FAS implică obligația cumpărătorului de vămuire a mărfii pentru export și nu trebuie folosită în cazul în care cumpărătorul nu poate să îndeplinească direct sau indirect formalitățile de export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare.

AES Filing (AES)

Serviciul de depunere electronică a informațiilor despre expedițiile internaționale de export în numele unui exportator din SUA, cunoscut sub numele de Electronic Export Information (EEI), la Biroul de Recensământ.
Vă rugăm să rețineți că această taxă se aplică pentru fiecare intrare

Agency Logistic fee Import (ULI)

O taxă de agenție portuară care acoperă munca în cadrul instalației portuare, inclusiv, dar fără a se limita la: vămuirea navei, înregistrările la vamă, rapoartele de inspecție și lucrul cu alte autorități, taxele de terminal etc. Taxa este plătită de transportator în numele clientului iar taxa aferentă este transferată clientului la Destinație. Această taxă se aplică tuturor transporturilor.

Agency Logistics Fee Export (ULE)

O taxă de agenție portuară care acoperă munca în cadrul instalației portuare, inclusiv, dar fără a se limita la: vămuirea navei, înregistrările la vamă, rapoartele de inspecție și lucrul cu alte autorități, taxele de terminal etc. Taxa este plătită de transportator în numele clientului iar taxa aferentă este transferată către client la origine. Această taxă se aplică tuturor transporturilor.

Bunker Adjustment Factor (BAF)

Această taxă acoperă fluctuațiile costurilor globale ale buncărului și este facturată ca o taxă separată.

Cancellation Fee (CLL)

Această taxă se aplică tuturor rezervărilor anulate. Suma se bazează pe o taxă fixă ​​de anulare + orice costuri suplimentare care au apărut înainte ca containerul să fie anulat. Taxa de anulare se va aplica și în cazurile de:

  • Număr redus de containere într-o rezervare
  • Schimbarea navei
  • Neprezentare
  • Anularea Garment On Hanger și a altor echipamente speciale
FOB (Free on Board)

Vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a trecut balustrada vasului, în portul de încărcare convenit. Costurile și riscurile de pierdere și deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător.

Termenul FOB implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanță, cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat, este mai potrivit să se folosească termenul FCA.

Change of Inland Destination (CID)

Acesta acoperă taxa de serviciu pentru schimbarea destinației finale interioare (la cererea clientului) atunci când containerul este pe apă, cu condiția ca portul de descărcare să rămână același.

Congestion Fee destination (CFD)

Aceasta este o taxă aplicabilă atunci când transportatorul continuă să ofere servicii într-un port aglomerat, în ciuda dificultăților operaționale la Destinație. Taxa acoperă costurile suplimentare ale navei asociate ferestrelor de acostare întârziate. Taxa se va aplica mărfurilor care sunt rezervate într-un port aglomerat.

Congestion Fee Origin (CFO)

Aceasta este o taxă aplicabilă atunci când transportatorul continuă să ofere servicii într-un port aglomerat, în ciuda dificultăților operaționale la Origine. Taxa acoperă costurile suplimentare ale navei asociate cu ferestrele de acostare întârziate. Taxa se va aplica mărfurilor care este rezervată într-un port aglomerat. .

Customs Additional Item Charge - Export (CAE)

Taxă pentru volumul de muncă suplimentar legat de vamă, care nu este inclus în prețul standard, de ex. Coduri HS suplimentare, Containere suplimentare, Facturi suplimentare etc. În mod normal, implică efort suplimentar necesar pentru a completa actualizările documentației în sisteme.

Customs Additional Item Charge - Import (CAI)

Taxă pentru volumul de muncă suplimentar legat de vamă, care nu este inclus în prețul standard, de ex. Coduri HS suplimentare, Containere suplimentare, Facturi suplimentare etc. În mod normal, implică efort suplimentar necesar pentru a completa actualizările documentației în sisteme.

Customs Duty - Destination (CDD)

Taxa guvernamentală impusă importurilor de către autoritatea vamală. Plătit în numele clientului. Exclude amenzile vamale. Aceasta este o taxă de trecere. Este de așteptat să taxăm clientul și să recuperăm de la client înainte de a plăti autoritățile guvernamentale.

Customs Port Costs - Destination (CPD)

O taxă pe care o plătim în numele importatorilor autorităților portuare. Aceasta este o taxă de trecere. Este de așteptat să taxăm clientul și să recuperăm de la client înainte de a plăti autoritățile guvernamentale.

Customs Port Costs - Origin (CPO)

O taxă pe care o plătim în numele importatorilor autorităților portuare. Aceasta este o taxă de trecere. Este de așteptat să taxăm clientul și să recuperăm de la client înainte de a plăti autoritățile guvernamentale.

Customs Tax or VAT - Destination (CTD)

Taxa guvernamentală/TVA impusă la importul de mărfuri de către autoritatea vamală a unei țări. Plătit în numele clientului. Aceasta este o taxă de trecere. Este de așteptat să taxăm clientul și să recuperăm de la client înainte de a plăti autoritățile guvernamentale.

Destination Dangerous Cargo Service Inland Haulage (DDC)

Acesta acoperă costul suplimentar implicat pentru mutarea mărfurilor periculoase de la terminal într-o locație interioară. Costul suplimentar implică de obicei licență sau permise speciale sau utilizarea unor furnizori specializați cu anumite specificații.

Documentation Fee Destination (DDF)

Acest serviciu acoperă crearea și procesarea tuturor documentelor standard de transport (Comandă de livrare).

Government and Port Tax Export (GTE)

Transportatorul plătește taxe în numele clientului autorităților locale, costul aferent este perceput de client la Origine. Această taxă este controlată de reglementările locale și va fi adăugată la rezervarea în porturile relevante, conform practicii pieței.

Government and Port Tax Import (GTI)

Transportatorul plătește taxe în numele clientului autorităților locale, costul aferent este perceput de client la Destinație. Această taxă este controlată de reglementările locale și va fi adăugată la rezervarea în porturile relevante, conform practicii pieței.

Heavyweight Handling Charge (HHC)

Taxa de manipulare a greutății grele este o taxă care trebuie aplicată atunci când greutatea încărcăturii este mai mare decât capacitatea standard a terminalului, ceea ce înseamnă că terminalul va manipula containerul cu un alt tip de echipament care implică un cost suplimentar. Această taxă trebuie aplicată de la caz la caz. Suma trebuie să se bazeze pe costul suplimentar care va fi aplicat de către terminal pentru manipularea containerului.

Late Documentation Fee - Export (LDE)

Această taxă este pentru a acoperi costurile administrative suplimentare atunci când clientul trimite Instrucțiuni de expediere (SI) relevante și/sau Conosament (B/L)/Documentații de transport (TPdoc) obligatorii după ora limită specificată pentru expediere. Această taxă se aplică la primirea SI/documente cu întârziere.

Late Documentation Fee - Import (LDI)

Această taxă este pentru a acoperi costurile administrative suplimentare atunci când clientul trimite Instrucțiuni de expediere (SI) relevante și/sau Conosament (B/L)/Documentații de transport (TPdoc) obligatorii după ora limită specificată pentru expediere. Această taxă se aplică la primirea SI/documente cu întârziere.

Origin Dangerous Cargo Service Inland Haulage (ODC)

Acesta acoperă costul suplimentar implicat pentru mutarea mărfurilor periculoase dintr-o locație din interior la terminal. Costul suplimentar implică de obicei licență sau permise speciale sau utilizarea unor furnizori specializați cu anumite specificații.

Special Equipment Service (SEP)

Serviciul de furnizare a unui container non-standard către client. Acest serviciu este aplicat la cererea clientului și depinde de disponibilitatea echipamentului. Tipuri de echipamente speciale: Raft plat. În vrac. Deschide Top. Partea Deschisă. Raft plat pliabil. Vă rugăm să rețineți: 1) Nu se aplică echipamentelor deținute de expeditor. 2) Această taxă este adesea inclusă în prețul pentru mărfurile în afara ecartamentului sau cu un preț specific ca parte a transportului de bază. Prin urmare, este posibil ca această taxă să nu apară ca un articol separat.

Terminal Handling Service Destination (DHC)

Acest serviciu acoperă costul manipulării unui container la portul sau terminalul de destinație. Acest serviciu este aplicabil tuturor transporturilor.

Terminal Handling Service Origin (OHC)

Acest serviciu acoperă costurile de manipulare a unui container la portul sau terminalul de origine. Acest serviciu este aplicabil tuturor transporturilor.

Token Fee - Export (TKE)

Aceasta este o taxă de trecere, plătită în numele clientului, care acoperă taxa de simbol portuar necesară pentru ca vânzătorii de transporturi de marfă să aibă acces în port atunci când transportul interior este în CH la sfârșitul exportului.

Token Fee - Import (TKI)

Aceasta este o taxă de trecere, plătită în numele clientului, care acoperă taxa de simbol portuar necesară vânzătorilor de transport pentru a avea acces în port atunci când transportul interior este în CH la sfârșitul importului.

Waiting Time Destination (WTD)

Este o taxă de penalizare aplicată atunci când camionul trebuie să rămână în sediul clienților mai mult decât timpul liber convenit pentru descărcarea și scoaterea containerului. Timpul liber agreat diferă de la zonă la zonă și se bazează pe costul achiziționat și pe practica comună a pieței.

Waiting Time Origin (WTO)

Este o penalizare aplicată atunci când camionul trebuie să rămână în sediul clienților mai mult decât timpul liber convenit pentru a umple și încărca containerul. Timpul liber agreat diferă de la zonă la zonă și se bazează pe costul achiziționat și pe practica comună a pieței.

Weight Discrepancy Fee (WDF)

Această taxă este aplicabilă pentru toate transporturile/conosamentul cu discrepanță de greutate între greutatea VGM și greutatea SI și sarcina utilă RKEM (care include chiar și containerul și nivelul de mărfuri, greutatea minimă și maximă admisă).


Termeni comuni în toate tipurile de transport

CPT (Carriage Paid To)

Vânzătorul plătește pentru transportul mărfii la destinația convenită. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată cărăușului, trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată cărăușului.

În cazul în care pentru transportul mărfii se folosesc cărăuși succesivi, riscurile trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată primului cărăuș. Termenul CPT implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.

CIP (Carriage & Insurance Paid)

Vânzătorul are aceleași obligații ca la termenul CPT, dar, suplimentar, el trebuie să efectueze și asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a mărfii pe timpul transportului.

Vânzătorul încheie contractul și plătește prima de asigurare. Cumpărătorul trebuie să ia notă că în cazul CIP vânzătorul este obligat să obțină prima de asigurare pentru acoperire minimă. Termenul CIP implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.

 

DAT (Delivered at Terminal)

Vânzătorul livrează și descarcă din mijlocul de transport la terminalul, din portul sau locul, stabilit cu cumpărătorul. Terminal înseamnă orice loc, cum ar fi: chei, depozit, stradă, cargo terminal, terminal CFR.

Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea și descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de terminal să fie foarte bine precizată. DAT acoperă formalitățile de vămuire la export dar nu include costul formalităților de vămuire la import


DAP (Delivered at Place)

Vânzătorul livrează mărfurile în mijloacele de transport adecvate, la locul stabilit cu cumpărătorul. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea și descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de terminal să fie foarte bine precizată.

În cazul în care vânzătorul suportă costuri legate de descărcarea bunurilor la destinație, acesta nu are dreptul să refactureze aceste costuri cumpărătorului. Este recomandat ca noțiunea de loc să fie foarte bine precizată. DAP acoperă formalitățile de vămuire la export, dar nu include costul formalităților de vămuire la import.

DDP (Delivered Duty Paid)

Vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziția cumpărătorului, la locul convenit din țara importatoare. Vânzătorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc, inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și a costurilor și riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport.

EXW (Ex Works)

Produsul și riscurile se transferă cumpărătorului, inclusiv plata transportului și costul asigurării de la poarta fabricii vânzătorului. Este condiția de livrare cea mai comodă pentru vânzător, care trebuie să pună marfa ambalată la dispoziția cumpărătorului, iar acesta este obligat să o încarce pe cheltuiala și riscul său.


FCA (Free Carrier)

Franco cărăuș înseamnă că vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care a predat marfa vămuită pentru export, în grijă cărăușului desemnat de cumpărător, la locul sau punctul convenit.

În cazul în care cumpărătorul nu indică un punct precis, vânzătorul poate să aleagă punctul de la locul sau raza teritorială menționată, unde cărăușul urmează să preia marfa în custodia sa.

În cazul în care, potrivit practicii comerciale, este necesar sprijinul vânzătorului pentru încheierea contractului cu cărăușul, cum este cazul în transportul CFR sau aerian, vânzătorul acționează pe riscul și cheltuiala cumpărătorului.

3PL (Logistica de la terți)

3PL în logistică și managementul lanțului de aprovizionare este utilizarea de către o organizație a terților cărora le externalizează elementele de distribuție, depozitare etc.

AEO (Operator Economic Autorizat)

O companie sau organizație implicată în circulația internațională a mărfurilor și care a fost aprobată de o administrație vamală națională.

B/L

O listă detaliată a încărcăturii unei nave.

Depozitare vacantă

Un tip de depozitare în care companiile depozitează mărfurile fără a plăti taxe sau tarife până când mărfurile sunt gata pentru distribuție.

 

Conformitate

Conformitatea înseamnă că produsele, serviciile, procesele și/sau documentele îndeplinesc cerințele relevante.

 

Bunuri periculoase

Mărfurile periculoase sunt substanțe sau articole care prezintă un risc pentru oameni, bunuri sau mediu din cauza proprietăților lor chimice sau fizice.

Digitalizare

Adoptarea sau creșterea utilizării tehnologiei digitale sau informatice sau conversia datelor analogice în formă digitală.

PIB

Această abreviere este utilizată în două contexte diferite:

Bună practică de distribuție: linii directoare pentru distribuirea corectă a medicamentelor de uz uman.

Produsul intern brut: o măsură monetară a valorii de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o perioadă, într-o țară sau regiune.

 

Incoterms®

Sunt seturi standard de termeni și condiții comerciale globale, emise de Camera de Comerț Internațională, concepute pentru a ajuta comercianții, avocații, transportatorii și asiguratorii atunci când mărfurile sunt cumpărate, vândute și transportate.

În esență, cele 11 reguli Incoterms stabilesc obligații pentru partenerii comerciali (cine este responsabil cu transportul, vămuirea la import și export etc.) și, mai important, punctul din călătorie în care riscul se transferă de la vânzător la cumpărător.

TEU

Unitate echivalentă de douăzeci de picioare, unitatea standard pentru descrierea capacității de transport de marfă a unei nave sau a capacității de manipulare a mărfurilor a unui terminal de transport.

Un container standard de patruzeci de picioare (40x8x8 picioare) este egal cu două TEU (fiecare are 20x8x8 picioare).

 

TMS

Un sistem de management al transportului este un subset de management al lanțului de aprovizionare care ajută la optimizarea eficacității și eficienței flotelor de transport.
Track & Trace

Este procesul de identificare a locațiilor anterioare și actuale ale articolelor de inventar în lanțul de aprovizionare.


WMS

Un sistem de management al depozitului este o aplicație software care sprijină și îmbunătățește funcționalitatea depozitului și gestionarea centrului de distribuție.